Abala iwa

Abala iwa

7 Awon eko

Eleyii ni abala ti o duro fun ifon awon iwa abeyin kaakiri, ati ilee awon eniyan sa kuro nibi awon iwa iyepere, o maa nse eleyii pelu isalaye ipo awon iwa ninu esin Islam, yio si tun maa fihan lati ara iwa anabi Muhammad(ki ike ati ola Olohun maa baa), eniti a gbe dide lati pee awon iwa alaponle, abala yii tun maa ngbe apakan ninu awon iwa aburu wa gegebii imaa rin ni ohoho ati imaa lo ohun oloro, ati ise alaye ihaa ti esin Islam ko sii ati bii o ti se gbe ogun tii.

SISENI NI AKIN ATI MAA SỌ ODODO  , ATI KIKILỌ IRỌ PIPA FUN NI

Yi ti wa ni agbegbe ti o igbẹhin si ntan awon eko, nfarahan ni iye ti awọn iwa ninu Islam ki o si tunasiri nipasẹ awọn eniyan ti Anabi Mohammed - alaafia ati ibukun, Sísọ si SISENI NI AKIN ATI MAA SỌ ODODO , ATI KIKILỌ IRỌ PIPA FUN NI

0
ERO BUBURU

Yi ti wa ni agbegbe ti o igbẹhin si ntan awon eko, nfarahan ni iye ti awọn iwa ninu Islam ki o si tunasiri nipasẹ awọn eniyan ti Anabi Mohammed - alaafia ati ibukun, Sísọ si ERO BUBURU

0
IKẸ

Yi ti wa ni agbegbe ti o igbẹhin si ntan awon eko, nfarahan ni iye ti awọn iwa ninu Islam ki o si tunasiri nipasẹ awọn eniyan ti Anabi Mohammed - alaafia ati ibukun, Sísọ si IKẸ

0
ÀWỌN ÒÓGÚN OLÓRÓ ATI ORÍPA WỌN NIBI BIBAGBESI AYE AWỌN ỌDỌ JẸ

Yi ti wa ni agbegbe ti o igbẹhin si ntan awon eko, nfarahan ni iye ti awọn iwa ninu Islam ki o si tunasiri nipasẹ awọn eniyan ti Anabi Mohammed - alaafia ati ibukun, Sísọ si ÀWỌN ÒÓGÚN OLÓRÓ ATI ORÍPA WỌN NIBI BIBAGBESI AYE AWỌN ỌDỌ JẸ

0
TITUBA KURO NIBI ẸSẸ (ATTAOBATU MINALI MAHASI

Yi ti wa ni agbegbe ti o igbẹhin si ntan awon eko, nfarahan ni iye ti awọn iwa ninu Islam ki o si tunasiri nipasẹ awọn eniyan ti Anabi Mohammed - alaafia ati ibukun, Sísọ si TITUBA KURO NIBI ẸSẸ (ATTAOBATU MINALI MAHASI

0